Menu
×

Čo je operatívny leasing

Čo je operatívny lízing

Operatívny lízing  = dlhodobý prenájom vozidla bez rizík spojených s jeho financovaním a prevádzkou, ktorý umožňuje priebežnú obnovu vozidiel bez potreby vlastného kapitálu. Ide o možnosť udržania vysokého štandardu kvality vozového parku, optimalizáciu nákladov na vozový park a zefektívnenie jeho prevádzky. Vždy zostáva na slobodnej voľbe lízingového nájomcu rozsah služieb, ktoré si želá zaisťovať a teda aj zahŕňať do pravidelných mesačných splátok.

Splátky pre tzv. full-service operatívny lízing už zahŕňajú prakticky všetky náklady súvisiace s prevádzkou vozidla:

 • servisné náklady vrátane pneuservisu,
 • zákonné a havarijné poistenie,
 • diaľničné poplatky,
 • cestnú daň
 • non-stop cestnú asistenčnú službu s náhradným vozidlom na 5 dní zadarmo,
 • prevádzku elektronickej knihy jázd,

a ďalšie služby podľa želania lízingového nájomcu.

POZOR – pri finančnom lízingu tieto položky vždy tvoria ďalšie náklady nad rámec lízingovej splátky!

Ak to funguje, alebo popis možnej spolupráce:

 1. voľba skladby vozového parku:
  • značka a model
  • motorizácia (objem motora, benzín/nafta)
  • špecifikácia výbavy
  • zabezpečenie vozidla (bez/mechanické/aktívne vyhľadávacie)
 2. voľba podmienok lízingu:
  • dĺžka lízingu
  • nájazd (km/rok)
  • lízingové podmienky (rozsah poskytovaných služieb)
  • poistenie (spoluúčasť, pripoistenie)
 3. príprava lízingovej ponuky na požadované vozidlá s požadovanými službami
 4. odsúhlasenie lízingovej ponuky
 5. posúdenie predložených podkladov:
  • žiadosť o lízing
  • výpis z obchodného registra
  • živnostenský list/koncesná listina/iné oprávnenie
  • osvedčenie o DIČ (v prípade platiteľa DPH)
  • účtovné výkazy za predchádzajúce účtovné obdobie
  • účtovné výkazy za prebiehajúce účtovné obdobie (min. posledný štvrťrok)
 6. objednanie vozidla podľa špecifikácie v lízingovej ponuke a na základe podpísanej „Objednávky vozidla“
 7. podpis „Lízingovej zmluvy“ a „ Všeobecných obchodných podmienok“
 8. odovzdanie vozidla a všetkých náležitostí nutných na užívanie vozidla (EČ, ORV, servisná karta HL, doklady o poistení, zelená karta, atď.)
 9. užívanie vozidla a čerpanie služieb dohodnutých v lízingovej zmluve
 10. po skončení lízingu vrátenie vozidla a prípadné prevzatie nového vozidla
 11. možnosť prednostne odkúpiť vozidlo

 

Copyright @2016 Prenájom vozidiel. All rights reserved

Created by MHH.