Operatívny lízing

Poskytujeme operatívny lízing s nasledovnými výhodami:

  • kompletná správa vozového parku od zabezpečenia nových vozidiel, ich prevádzku a servis až po predaj ojazdených vozidiel
  • pravidelný reporting o stave jednotlivých vozidiel a prevádzkových nákladoch na zaistenie maximálneho prehľadu o efektivite celého vozového parku
  • priebežná obnova vozidiel bez potreby vlastného kapitálu = zníženie množstva viazaného kapitálu v účtovnej bilancii a uľahčenie finančného plánovania (vozidlo je po celý čas lízingu majetkom lízingovej spoločnosti)
  • výhoda veľkoodberateľských zliav poskytnutých na zabezpečenie predmetu lízingu, ktoré sa premietajú do výšky mesačnej splátky
  • celá lízingová mesačná splátka je nákladovou položkou, a je teda plne daňovo odpočitateľná
  • spravidla nie je požadovaná akontácia, ktorá pri finančnom lízingu tvorí bežne až 30 % z nákupnej ceny vozidla
  • nulové riziko poklesu zostatkovej hodnoty
  • garantované fixné mesačné náklady